×
×
دفتر مرکزی

کاشان - خیابان آیت الله یثربی - پلاک 162

03155247110

balootoxin@gmail.com

واحد برق و انرژی

کاشان - خیابان آیت الله یثربی - پلاک 162

03155247110

09365377025

abbasajanghamsari@gmail.com

مقالات پژوهشی

اصول ایمنی و پیشگیری از حریق
اصول ایمنی و پیشگیری از حریق

ایمنی و پیشگیری معرفی واژه پیشگیری معمولاً با ایمنی همراه می باشد( ایمنی و پیشگیری)، در ابتدا با مفهوم هرکدام آشنا می شویم تعریف پیشگیری:عبارت است از مجموعه اقداماتی که در ذهن ...

۱۰/۱۲/۱۳۹۹
658
ERP چیست؟
ERP چیست؟

سیستم برنامه ریزی منابع سازمان  یا ERP چیست؟ سیستم برنامه ریزی منابع سازمان  Enterprise resource planning یا اختصار ERP فرایندی است که از طریق آن یک سازمان (عموما تولیدی) بخش های مهم ...

۰۵/۱۲/۱۳۹۹
275