×
×
دفتر مرکزی

کاشان - خیابان آیت الله یثربی - پلاک 162

03155247110

balootoxin@gmail.com

واحد برق و انرژی

کاشان - خیابان آیت الله یثربی - پلاک 162

03155247110

09365377025

abbasajanghamsari@gmail.com

دیزل ژنراتور
دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور

 

  • رفع عیب دیزل ژنراتورهای برند های مختلف

  • استارت و زیر بار بردن دیزل های تعمیری

  • سنکرون کردن ژنراتورهای جزیره با شبکه برق شهری

  • تهیه تابلو ATS و  تجهیز تابلو فرمان آن با برد کنترلی DEAP SEA