×
×
دفتر مرکزی

کاشان - خیابان آیت الله یثربی - پلاک 162

03155247110

balootoxin@gmail.com

واحد برق و انرژی

کاشان - خیابان آیت الله یثربی - پلاک 162

03155247110

09365377025

abbasajanghamsari@gmail.com

اصفهان

ERP چیست؟
ERP چیست؟

سیستم برنامه ریزی منابع سازمان  یا ERP چیست؟ سیستم برنامه ریزی منابع سازمان  Enterprise resource planning یا اختصار ERP فرایندی است که از طریق آن یک سازمان (عموما تولیدی) بخش های مهم ...

۰۵/۱۲/۱۳۹۹
275